Eesti ja India majandussuhted

Kaubavahetus

2020. aastal oli India Eesti kaubavahetuspartneritest 31. kohal, moodustades 0,3% kogu kaubavahetuskäibest (ekspordipartnerite seas 29. koht ja impordipartnerite seas 32. koht).

 

Indiasse eksporditi 2020. aastal peamiselt mehhaanilisi masinad ja elektriseadmeid (49,8% ekspordist). Teiseks suurimaks ekspordiartikliks oli põhiliselt paberimass ja tooted sellest (puidutselluloos, pinnakatteta paber) (22%) ning kolmandaks puit ja puittooted (10,1%).

Indiast imporditi 2020. aastal peamiselt mehaanilisi seadmeid ja elektriseadmeid (27,1%), metalle ja metalltooted (21,4%) ning keemiatööstuse ja sellega seotud tööstushaude tooted (16,7%).

Kaubavahetus Indiaga aastatel 2016-2020 (miljon eurot):

Aasta Eksport Import Käive
2016 70,8 33,9 104,7
2017 57,7 32,8 90,5
2018 86,4 31,8 118,2
2019 54,2 45,6 99,8
2020 65,3 30,3 95,6

(allikas: Statistikaamet)

Teenuste väliskaubandus Indiaga oli 2019. aastal viimase viie aasta kõrgpunktis, kuid 2020.aastal langes märkimisväärselt. 2020. aasta teenuste ekspordi suuruseks Indiasse oli 7,8 mln eurot, moodustades 0,14% kogu teenuste ekspordist ja teenuste impordi suuruseks on 8,1 mln eurot, moodustades 0,15% kogu teenuste impordist.

Teenuste eksport ja import Indias 2016-2020 (miljon eurot):

2016 2017 2018 2019 2020
Eksport 9,9 10 8,4 14,6 7,8
Import 7,5 7,7 8,9 9,4 8,1

(allikas: Eesti Pank)

Investeeringud

31.12.2020 seisuga oli India otseinvesteeringuid Eestisse summas 6,6 miljonit eurot, mis moodustasid 0,02% välisinvesteeringute kogumahust. Aastaga oli India investeeringute maht Eestisse suurenenud 57%. Peamiselt on Indiast investeeritud Eestisse info ja sidesse (43%) ning hulgi- ja jaekaubandusse (25%). Eesti otseinvesteeringute positsioon Indias on samal ajal ligi 2,8 miljonit eurot, mis moodustas 0,03% kõigist investeeringutest välismaal. Aastaga suurenes Eesti investeeringute maht Indias 27%. Eestist Indiasse on investeeritud töötlevasse tööstusse, kinnisvarasse ning info ja sidesse.

Äriregistri andmetel on Eestis 2020. a septembri seisuga registreeritud 441 India osalusega äriühingut.

E-residentsus

22.02.2021 seisuga on India e-residente 3 499 ehk 4,5% kõigist e-residentidest (8.riik e-residentide arvust) ning 584 neist on Eestis ettevõtte registreerinud.

Turism

Eesti Panga mobiilpositsioneerimise meetodil saadud andmetel tegid Eesti residendid Indiasse 2020. aastal ca 1 558 tuhat (2018. a ca 3,9 tuhat, 2019. a ca 3,8 tuhat) külastust, millest suurem osa (93%) olid mitmepäevased.

India residendid tegid Eestisse 2019. aastal üle 32 tuhande külastuse, mis on 2 korda rohkem kui 2018. aastal (ca 15,4 tuhat külastust). 2020. aastal piirdus külastuste arv 2 843 külastusega.

 

12.03.2021