Majandussuhted

Kaubavahetus

2018. a kasvas kaubavahetus Indiaga 119 miljoni euroni (kasv +31%), seejuures moodustas eksport ligi 87 miljonit eurot ja import 32 miljonit eurot. Nende näitajatega oli India Eestile 31. kaubanduspartner (ekspordipartnerite seas 25. koht ja impordipartnerite seas 32. koht).

Eksport Indiasse kasvas 50%, eelkõige suurenes mineraalsete toodete (+23 miljonit eurot võrreldes 2017. aastaga) ja paberimassi (+9 miljonit eurot) väljavedu. Eesti päritolu kaupade* osakaal India suunalises ekspordis oli 2014-2018. aastal ca. 89%.

Indiasse eksporditi 2018. a põhiliselt paberimassi ja tooteid sellest (puidutselluloos, pinnakatteta paber) (28% ekspordist) ja mineraalseid tooteid (naftaõlid) (27%). Veel eksporditi masinaid ja seadmeid (trafod ja staatilised muundurid, elektrilised lülitusseadmed, elektrisignalisatsiooniseadmed) (24%), puitu ja puittooteid (puit pidevprofiiliga, pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud puit) (10%) ning metalle ja metallitooteid (malmi, terase, vase ja alumiiniumi jäätmed- ja jäägid, muud raud- ja terastooted) (6%).

Eesti ettevõtete jaoks on Indias suurima potentsiaaliga valdkonnad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, logistika, biotehnoloogia ja targa linna ehk Smart City  lahendused. Eesti ettevõtetel on suurepärane võimalus kõikidele nimetatud valdkondadele omapoolseid väärtuspakkumisi teha.

Indiast imporditi peamiselt masinaid ja seadmeid (27% impordist). Teised peamised impordiartiklid olid metallid ja metalltooted (20%), keemiatooted (16%) ning tekstiiltooted (10%).

Eesti – India kaubavahetus 2014-2018 (mln eurot)

Aasta Käive Osakaal Eksport Osakaal Import Osakaal
2014   61.4 0.2% 40.4 0.3% 21.0 0.2%
2015   89.2 0.4% 63.1 0.5% 26.1 0.2%
2016 104.9 0.4% 70.9 0.6% 34.0 0.3%
2017   90.7 0.3% 57.8 0.5% 32.9 0.2%
2018 118.6 0.4% 86.7 0.6% 31.9 0.2%

Allikas: Statistikaamet 

 

Indiasse eksportivad ettevõtted

Krediidiinfo andmetel eksportis Indiasse 2017. aastal 92 Eesti ettevõtet. Eksporditi erinevaid tootegruppe ja esindatud on erinevad tööstusharud, sealhulgas näiteks: paberimassi tootmine, trükkplaatide tootmine, mootorite tootmine, laevaehitus, metalli- ja masinatööstus, mehaaniline metallitöötlus, mõõte- ,katse- ja navigatsiooniseadmete tootmine, mootorsõidukite osade tootmine, elamute ehitus, veoste ekspedeerimine.

Otseinvesteeringud

Eesti Panga andmetel oli seisuga 31.12.2018 India otseinvesteeringute positsioon Eestis 1,9 miljonit eurot. Peamiselt on investeeritud hulgi- ja jaekaubandusse, info ja side sektorisse ning haldus ja abitegevusse. Eesti Äriregistris oli 2018. a mai seisuga 152 India osalusega ettevõtet. Eesti otseinvesteeringud Indias samal ajal olid summas 3 miljonit eurot. Investeeritud on töötlevasse tööstusse, info ja side sektorisse, kinnisvarasse ning tervishoidu.

E-residendid

India e-residente on 2 386 ehk 5% kõigist e-residentidest ja neist 322 on loonud ettevõtte (13.03.2019).

Turism

Eesti Panga mobiilpositsioneerimise meetodil saadud andmetel tegid Eesti residendid Indiasse 2018. a ligi 4 tuhat (2017. a ca 3 tuhat) külastust, millest suurem osa olid mitmepäevased ning riigis viibiti keskmiselt 7,4 päeva.

India residendid tegid Eestisse 2018. a üle 15 tuhande külastuse (2017. a oli see arv ligi 7 tuhat).

*Päritoluriik on riik, kus kaup toodeti. Kaup, mille tootmisega on seotud kaks või enam riiki, pärineb sellest riigist, kus kaupa viimati oluliselt või majanduslikult põhjendatult töödeldi.

 

Viimati uuendatud:  13. märts 2019