Eesti ja India majandussuhted

Kaubavahetus

2020. aasta novembri seisuga on India Eesti kaubavahetuspartneritest 31. kohal, moodustades 0,3% kogu kaubavahetuskäibest (ekspordipartnerite seas 29. koht ja impordipartnerite seas 32. koht).

Indiasse eksporditi 2020. aastal peamiselt mehhaanilisi masinad ja elektriseadmeid (51,6% ekspordist). Teiseks suurimaks ekspordiartikliks oli põhiliselt paberimass ja tooted sellest (puidutselluloos, pinnakatteta paber) (20,2%) ning kolmandaks puit ja puittooted (9,9%).

Indiast imporditi 2020. aastal peamiselt mehaanilisi seadmeid ja elektriseadmeid (25,7%), metalle ja metalltooted (21,5%) ning keemiatööstuse ja sellega seotud tööstushaude tooted (16,8%).

Kaubavahetus Indiaga aastatel 2016-2020 11 kuud (miljon eurot):

Aasta Eksport Import Käive
2016 70,8 33,9 104,7
2017 57,7 32,8 90,5
2018 86,4 31,8 118,2
2019 54,2 45,6 99,8
2020 11 kuud 61 27,3 88,3

(allikas: Statistikaamet)

Teenuste väliskaubandus oli 2019. aastal viimase viie aasta kõrgpunktis, kuid 2020.aastal langes märkimisväärselt. 2020. aasta III kvartali teenuste ekspordi suuruseks Indiasse oli 5,7 mln eurot, moodustades 0,14% kogu teenuste ekspordist ja teenuste impordi suuruseks on 6,1 mln eurot, moodustades 0,19% kogu teenuste impordist.

Teenuste eksport ja import Indias 2016-2020 9 kuud (miljon eurot):

2016 2017 2018 2019 2020 9 kuud
Eksport 9,9 10 8,4 14,6 5,7
Import 7,5 7,7 8,9 9,4 6,1

(allikas: Eesti Pank)

Investeeringud

30.09.2020 seisuga oli India otseinvesteeringuid Eestisse summas 4,7 miljonit eurot, mis moodustasid 0,017% koguvälisinvesteeringute kogumahust. Aastaga oli India investeeringute maht suurenenud 18,7%. Peamiselt on Indiast investeeritud Eestisse hulgi- ja jaekaubandusse (31%) ning info ja sidesse (21,5%). Eesti otseinvesteeringute positsioon Indias on samal ajal ligi 2,6 miljonit eurot, mis moodustas 0,03% kõigist investeeringutest välismaal. Aastaga suurenes Eesti investeeringute maht Indias 21%. Eestist Indiasse on investeeritud töötlevasse tööstusse, kinnisvarasse ning info ja sidesse.

Äriregistri andmetel on Eestis 2020. a septembri seisuga registreeritud 441 India osalusega äriühingut.

E-residendid

India e-residente on 3 449 ehk 4,5% kõigist e-residentidest (8.riik e-residentide arvust) ning 570 neist on Eestis ettevõtte registreerinud.

Turism

Eesti Panga mobiilpositsioneerimise meetodil saadud andmetel tegid Eesti residendid Indiasse 2019. aastal ca 3,8 tuhat (2018. a ca 3,9 tuhat) külastust, millest suurem osa (95%) olid mitmepäevased.

India residendid tegid Eestisse 2019. aastal üle 32 tuhande külastuse, mis on 2 korda rohkem kui 2018. aastal (ca 15,4 tuhat külastust).

 

05.02.2021