Kodanike registreerimine

Teenuse aluseks on konsulaarseadus ja välisministri 17. juuni 2009. a määrus nr 7 ” Välisriigis ajutiselt viibiva või püsivalt elava Eesti kodaniku või välismaalase andmete registreerimise kord ja registreerimistaotluse vormid”.

Välismaalane on konsulaarseaduse tähenduses isik, kellel on kehtiv Eesti elamisluba või elamisõigus Eestis ning kellele on välja antud Eesti välismaalase pass isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel.

NB! Lühiajalise välisriigis viibimise registreerimise kohta leiate teavet siit.

Püsivalt välisriigis elava Eesti kodaniku elukoha registreerimise ja selle edastamise kohta Eesti rahvastikuregistrisse saad rohkem lugeda sellelt Välisministeeriumi lehelt.

 

Viimati uuendatud: 15. märts 2019