Kodanike registreerimine

Püsivalt välisriigis elava Eesti kodaniku või välismaalase elukoha registreerimine on vajalik eelkõige neile, kes elavad pikemaajaliselt välisriigis. Registreerimise eesmärk on rahvastikuregistri teavitamine Teie aadressiandmetest välisriigis.

Registreerimine on kasulik, kuna võimaldab tagada kodaniku ja välismaalase õigused, mida Eesti riik korraldab rahvastikuregistri andmetele tuginedes.

Elukoha aadressiandmetel on õiguslik tähendus Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, rahvahääletusel ja rahvaküsitlusel, kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude tasumisel maksuseadustes sätestatud alustel ning avaliku ülesande täitmisel, kui selle ülesande täitmine on seotud elukohajärgsusega.

Täpsem info