Kui vajad võõrsil abi

Hädaolukord välisreisil

Kui oled võõrsil viibides sattunud hädaolukorda, saad sa abi saatkonnast.

Kui sa ei tea, mida hädaolukorras teha, võta alati ühendust välisministeeriumi valveametnikuga telefonil +372 53 01 9999 (24h).

Eesti saatkond Indias +91 11 4948 8650

Üldine hädaabi number Indias 112

Soovime meeldivat ja turvalist reisi!

REISIDOKUMENDI KAOTUS

Kui sa kaotad või sinult varastatakse välisriigis olles pass või ID-kaart, väljastab konsul (või aukonsul) sulle tagasipöördumistunnistuse. Tagasipöördumistunnistuse saamiseks on vaja esitada:

  • 2 ühesugust fotot mõõtudega 40mmx50mm,
  • täita tagasipöördumistunnistuse/loa taotlusankeet
  • ankeedid

Kui dokument on kaotsi läinud  kuriteo tulemusena, soovitame juhtumi registreerida  kohalikus politseis ning küsida vastavasisuline  tõend politseisse pöördumise kohta.

NB! Tagasipöördumistunnistus on mõeldud tagasi pöördumiseks Eestisse – sellega ei saa jätkata pooleliolevat reisi, või elada asukohariigis.

ÕNNETUSED / HAIGESTUMISED

Ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumi korral välisriigis võib konsul anda infot kuidas saada asukohariigis vajalikku arstiabi ning abivajaja palvel teavitada juhtunust isiku lähedasi Eestis. Vajadusel abistab konsul ka haige Eestisse transportimise küsimustes.

Reisides väljaspool Euroopa Liitu soovitame kindlasti enne reisi sõlmida piisava kindlustuskattega reisikindlustus. Juhul kui teiega juhtub reisil õnnetus või haigestute ootamatult ning teil ei ole kehtivat kindlustust, peate tekkinud kulud katma ise või leidma abi lähedastelt või sõpradelt.

NB! Eesti Haigekassa  ei kata välismaal haigestunud inimeste või õnnetusjuhtumites vigastatute kõiki kulusid, sh kojutoimetamise kulusid.

Reisikindlustus jaguneb tavaliselt tervise-, reisi- ja pagasikindlustuseks ja on vajalik kõigile Eestist väljapoole reisivatele inimestele. Reisikindlustuse raames olev tervisekindlustus on laiema kattega kui ravikindlustus.

Ravikindlustus tagab esmase meditsiiniabi, kuid kindlustusseltsiga sõlmitud reisikindlustuslepingu alusel saab katta kõik muud kulud, mis kaasnevad teises riigis ootamatu tervisehäda, õnnetuse või muu ettenägematu asjaoluga seonduvalt, näiteks:

  • kiirabi- ja haiglakulud (nii era- kui riiklik), ravimid
  • haige transpordikulud ja kodumaale tagasitoimetamise kulud
  • kindlustatut saatva isiku majutus- ja elamiskulud
  • surmajuhtumi korral põrmu tagasitoimetamine Eestisse või matusekulud välismaal.

Reisikindlustuse hind sõltub reisija vanusest, reisi sihist ja kestusest ning valitud kindlustussummast. Täiendavat infot küsi sobivast reisibüroost või kindlustusseltsist. Kui sul ei ole reisile minnes sõlmitud reisikindlustuse lepingut, jäävad ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumi korral tekkivad kulud sinu või sinu lähedaste kanda.

KINNIPIDAMINE / ARRETEERIMINE

Välisriigis kinnipidamise korral tuleb meeles pidada, et kinnipeetul on kindlad õigused – peab olema tagatud võimalus võtta ühendust Eesti välisesindusega, samuti peab olema tagatud õigusabi ehk advokaadi teenus ning vajadusel tõlge kinnipeetu jaoks arusaadavasse keelde.

Mida saab konsul teha isiku kinnipidamisel?

Konsul saab jälgida, et Eesti kodanike kohtlemine kinnipidamisel ning vanglas vastaks rahvusvahelisele tavale. Juhul, kui ilmnevad tõsised kõrvalekaldumised, saab konsul juhtida sellele vastavate ametkondade tähelepanu. Kinnipeetu palvel külastab konsul teda vanglas.

Mida konsul ei saa teha isiku kinnipidamisel?

Levinud on väärarusaam, et Eesti riik peab tasuma kinnipeetu õigusabi, tõlgi või teiste teenuste eest. Asukohamaa poolt määratakse riiklik kaitsja ja kui see kinnipeetut ei rahulda, saab ta palgata endale oma kulul sobivama kaitsja. Samuti on väär arusaam, et konsul ise võiks olla kinnipidamisel või kohtus isiku kaitsjaks või et tema võimuses on kinnipeetu kohe vanglast vabastada. Ka ei saa konsul nõuda kinnipeetule vanglas paremaid tingimusi, kui on ülejäänutel.

SURMAJUHTUM

Välismaal toimunud surmajuhtumi puhul soovitame võtta ühendust  rahvusvahelist matuseteenust pakkuva ettevõttega.  Juhul, kui oli sõlmitud reisikindlustus, tuleks tingimata ühendust võtta ka kindlustusega. Põrmu tuhastamise ja transpordiga seonduvad kulud katab kindlustus või selle puudumisel sugulased või lähedased.

RAHA KAOTUS

Raha kaotamisel kehtib eelkõige põhimõte “oska end ise aidata” – raha kaotamisel peaksite abi saamiseks pöörduma lähedaste või sõprade poole. Konsul  aitab sul võtta ühendust lähedastega ning nõustab raha ülekannete tegemisel. Raha kaotuse korral on lähedastel võimalik kasutada ka rahvusvahelist kiirrahakaardi saatmise teenust, mida pakuvad MoneyGram ja Western Union.

NB! Konsul ei saa osta uusi lennuki-, laeva-, rongi- või bussipileteid.